Papers de Versàlia

Publicacions

Plaquettes de poesia

Portada Plaquette núm. Ara

devorat: l’inefable el va temptar

Papers de Versàlia, Núm. Ara
Hivern 2001-2002

Autors participants

Marcel Ayats Josep Gerona
Pere Gil i Ramos
Esteban Martínez
Quilo Martínez
Silvia Melgarejo
Josep Maria Ripoll
Òscar Rocabert

Il·lustració de portada:

Natividad Ayala