Papers de Versàlia

Publicacions

Plaquettes de poesia

Portada Plaquette núm. Blau

estic de pas: em plau l’efímer

Papers de Versàlia, Núm. Blau
Primavera 2002

Autors participants

Marcel Ayats
Josep Gerona
Pere Gil i Ramos
Esteban Martínez
Quilo Martínez
Josep Maria Ripoll

Il·lustració de portada:

Alfons Borrell