Qué es Poetas Actualidad Publicacions Hemeroteca Ilustradores Contacta català español Què és Poetes Actualidat Publicacions Hemeroteca Il·lustradors Contacta català español
 

Interiors i paisatges
Josep Maria Ripoll
Zona Blanca 12
Papers de Versàlia
Sabadell, 2017
ISBN: 978-84-617-9088-3
Ilustraciones de Assumpció Oristrell
Pròlogo de Joaquim Sala-Sanahuja

Interiors i paisatges

“I si el discurs poètic de Ripoll és
també serè és perquè neix d'una
observació directa i justa de la vida,
d'una observació sensible, sense
terboleses ni distorsions. Per això
mateix és sovint torbador: el vers és
breu, el mot és precís, i en el
poema es transparenta una obser-
vació justa d'un objecte, d'un
moment, que de vegades esdevé
cruel, de tan crua i despullada.”

Joaquim Sala-Sanahuja

 
 

© 2004-2017 Papers de Versàlia. Todos los derechos reservados. www.papersdeversalia.com
Diseño gráfico: RodrigoMartinez.net