Papers de Versàlia

Josep Gerona

Portada llibre 'Àlbum de noces'

Àlbum de noces

Josep Gerona

Edita: Corporació Parc Taulí
Sabadell, 2001.

ISBN: 84-607-5897-4

IV Premi de Poesia Parc Taulí. Sabadell, 2001.

"Efectivament, sense mai cercar la intenció didàctica de la faula, certa finalitat terapèutica –fer servir el poema com una arma, en legítima defensa– sembla connatural amb el gènere escollit. La dificultat i la gràcia, però, dels epigrames rauen precisament en la seva capacitat per superar l’anècdota de la qual necessàriament s’han de nodrir. Quan l’artefacte funciona, els seus estrets límits fan veritablement el dibuix de la seva grandesa."

Robert de Beauregard
(Fragment del pròleg.)