Papers de Versàlia

Josep Gerona

Portada llibre 'Hospital general'.

Hospital general

Josep Gerona

Editorial Emboscall
col·lecció Prima Materia, 62.
Vic, 2007.

ISBN: 978-84-96716-50-6

Amb una part d'aquest llibre, sota el títol "Tirar pel tort", va guanyar el 1er. Premi de Poesia del 5è Certamen literari Clara Alzina, "Ordint la trama", Sabadell, al 2006.

"D’altra banda, ja he explicat alguna vegada que aquests poemes agres i prosaics que sovint em surten no són res més que —com fa vint anys ho va escriure Salvador Oliva en «El somriure del tigre»— «un antídot contra les agressions», tot i que el que jo voldria de debò és saber estar-hi per sobre, ser més optimista i més sociable, cosa que em permetria, segurament, de fer una poesia més «poètica»."

Josep Gerona