Papers de Versàlia

Publicacions

Plaquettes de poesia

Col·lecció de quaderns de poesia de tema monogràfic en què participen autors invitats amb obra inèdita. A més, l'obra poètica s'acompanya amb dibuixos o pintures d'artistes plàstics que col·laboren habitualment amb Papers de Versàlia.

Les plaquettes de poesia van publicar-se trimestralment des de l'any 2001 fins al 2010 i s'entregaven gratuitament al públic assistent als recitals on eren presentades. Estan numerades utilitzant les lletres de l'abecedari català.

Algunes d'elles estan disponibles per descarregar-les en format pdf.