Papers de Versàlia

Publicacions

Quaderns de Versàlia

Portada Quadern Rilke

Rainer Maria Rilke

Quaderns de Versàlia, I
Primavera 2011

ISBN 978-84-615-0545-6
Depòsit Legal: 24086-2011-B

Quadern 1 en PDF (6.2 Mb) icono pdf

Autors participants

Comentaris:

Pascal Amel
Otto Dörr Zegers
Robert Hass
Clara Janés
Hans Egon Holthusen
Enrique Gutiérrez Rubio
Jaume Medina

Traduccions inèdites:

Jaume Creus

Poemes a partir de Rilke:

Víctor Mañosa
Xavier Farré
Jenaro Talens
Toni Quero
Esteban Martínez
Sònia Moll
Jacint Sala
Josep Maria Ripoll
Juan A. Masoliver Ródenas
Gertrudis Mira
Quilo Martínez
Josep Gerona
Marcel Ayats
Lou Andreas Salomé

Il·lustracions:

Joan Zafra Camps