Papers de Versàlia

Publicacions

Quaderns de Versàlia

Col·lecció de llibres amb els que el grup Papers de Versàlia vol homenatjar alguns dels grans noms de la poesia universal que ens han interessat o influït. Cadascun dels volums aplega tant estudis sobre el poeta homenatjat com poemes al seu entorn i, sempre que sigui possible, traduccions inèdites.