Papers de Versàlia

Publicacions

LLIBRES COL·LECCIÓ «ZONA BLANCA»

Portada llibre 'El clima de l'asfalt'

El clima de l'asfalt

Marcel Ayats

Zona blanca 3
Papers de Versàlia
Sabadell, 2005

ISBN: 84-609-7710-2

Dibuixos d'Antoni Marquès.
Pròleg de Anton Carrera.


D’ençà de temps que Marcel Ayats treballa escrupolosament el vers, en un intent reeixit de fer poesia nua. La seva obra obra serveix per raonar i fer raonar el que suposa l’existència humana en una terra habitada, degradada i empobrida per la civilització. Probablement, el lector avesat a una poesia més persuasiva hi trobi a faltar els efectismes fàcils suara esmentats. Però també és probable que el lector atent hi descobreixi, de retop, la poesia perspicaç tan poc present a les lleixes de les nostres llibreries.

Anton Carrera