Papers de Versàlia

Publicacions

Llibres col·lecció «Zona blanca»

Portada llibre 'Interiors i paisatges'

Interiors i paisatges

Josep Maria Ripoll

Zona blanca 12
Papers de Versàlia
Sabadell, 2017

ISBN: 978-84-617-9088-3

Il·lustracions d'Assumpció Oristrell
Pròleg de Joaquim Sala-Sanahuja


“I si el discurs poètic de Ripoll és també serè és perquè neix d'una observació directa i justa de la vida, d'una observació sensible, sense terboleses ni distorsions. Per això mateix és sovint torbador: el vers és breu, el mot és precís, i en el poema es transparenta una observació justa d'un objecte, d'un moment, que de vegades esdevé cruel, de tan crua i despullada.”

Joaquim Sala-Sanahuja