Papers de Versàlia

Publicacions

Llibres col·lecció «Zona blanca»

Portada llibre El cel dins la pedra

Saba d’ells

Vint-i-sis poetes vius encara

Zona blanca 17
Papers de Versàlia
Sabadell, 2019

ISBN: 978-84-09-09596-4

Dibuixos de Josep Gerona


[...] i ara, vam pensar, podríem editar un nou llibre que fes arribar als seus conciutadans la feina d’aquells sabadellencs que encara malden, malgrat tot, per enfilar versos amagats en la fosca —que és una manera ideal de ser fidels a l’esperit de la Colla, a la seva saba, la saba d’ells: fer una cosa inútil que, segons com, pot ser subversiva o revolucionària, com més us agradi.

[...] Veureu que hem agrupat els vint-i-sis poetes en quatre seccions, per criteris d’edat. En la primera, la dels "grans", hi trobareu els que han tingut la sort de superar l’edat legal de jubilació.
Sigui dit de pas, aquest llibre, a més d’un homenatge a Francesc Trabal, Armand Obiols i Joan Oliver, també vol ser un homenatge de la resta de poetes que hi apareixen, a aquests sis portaestendards de la poesia.