Papers de Versàlia

Il·lustradors

Antoni Marquès

Va col·laborar amb Papers de Versàlia amb les il·lustracions del llibre "El clima de l'asfalt", de Marcel Ayats, publicat a la col·lecció Zona blanca al 2005.


il·lustració de Antoni Marquès

Il·lustració de portada del llibre "El clima de l'asfalt", de Marcel Ayats, publicat a la col·lecció Zona blanca al 2005.
il·lustració de Antoni Marquès

Il·lustració del llibre "El clima de l'asfalt", de Marcel Ayats, publicat a la col·lecció Zona blanca al 2005.
il·lustració de Antoni Marquès

Il·lustració del llibre "El clima de l'asfalt", de Marcel Ayats, publicat a la col·lecció Zona blanca al 2005.