Papers de Versàlia

Il·lustradors

David Granados Niubó

Els dibuixos d'aquest artista han estat publicats al llibre del poeta Francesc Reina "Los azulejos públicos", editat per Papers de Versàlia dins la Col·lecció Zona blanca a finals del 2004.


il·lustració de David Granados Niubóil·lustració de David Granados Niubó
il·lustració de David Granados Niubóil·lustració de David Granados Niubó