Papers de Versàlia

Il·lustradors

Francesc Bordas

Els dibuixos de Francesc Bordas van aparèixer publicats a la plaquette de poesia Papers de Versàlia número Gir, que du el nom "per un camí de veus cremades" i que va ser presentada a l'hivern del 2004.


il·lustració de Francesc Bordasil·lustració de Francesc Bordasil·lustració de Francesc Bordas


il·lustració de Francesc Bordas