Papers de Versàlia

Il·lustradors

Montserrat Saña

Aquí podem veure algunes de les fotografies que han aparegut en publicacions de Papers de Versàlia.


fotografia de Montserrat Saña

Fotografia apareguda al llibre "la flor boscana", publicada a la col·lecció «La Galeria» al 2014.
fotografia de Montserrat Saña

Fotografia apareguda al llibre "la flor boscana", publicada a la col·lecció «La Galeria» al 2014.
fotografia de Montserrat Saña

Fotografia apareguda al llibre "la flor boscana", publicada a la col·lecció «La Galeria» al 2014.